Kontaktujte nás

Informace pro zájemce o členství v Obci spisovatelů ČR

Zájemce o členství zašle mailem na adresu Obce spisovatelů (obecspis@volny.cz) dvě své již vydané publikace v elektronické podobě doplněné osobními údaji (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonické a e-mailové spojení) a informaci o vlastní publikační činnosti s odůvoděním, proč začal psát či píše a z jakého důvodu má zájem stát se členem Obce spisovatelů. Plný text přihlášky (resp. e-mailu) bude posuzován společně se zaslanými publikacemi.

Kontakt

OBEC SPISOVATELŮ ČR Viktorka - herecký dům, Ratibořice 12, 552 03, Česká Skalice
IČO: 00164291
Číslo účtu: 13237111/0100
Sekretariát: Františka VRBENSKÁ
+420 739 066 017

e-mail: obecspis@volny.cz